Yeni Şafak yazarı Ünlü: İlansız ve sınavsız personel alımı için açık kapıları sonuna kadar kapatmak için gerekli düzenlemeleri yapılmalı

Yeni Şafak yazarı Ünlü: İlansız ve sınavsız personel alımı için açık kapıları sonuna kadar kapatmak için gerekli düzenlemeleri yapılmalı

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, “İlansız ve sınavsız personel alımı için açık kapıları sonuna kadar kapatmak için gerekli düzenlemeleri yapılmalı” değerlendirmesini yaptı. 

Ünlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün verdiği görüşü köşesine taşıdı. Ünlü, “Bakanlık tarafından verilen 20.12.2022 tarihli görüşe göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerince sözleşmeli personel istihdam edilmesinin istenilmesi halinde anılan maddelerdeki niteliklerin aranması ile birlikte ilan ve sınav yapılması; saydamlık, dürüstlük, tarafsızlık başta olmak üzere etik ilkelere uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte, mevzuat açısından buna herhangi bir engel de bulunmamaktadır diyerek sınavsız ve ilansız personel alınabileceğini belirtiyor. Sonuç olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi açık kapıları tekrar açılmayacak şekilde kapatacak tedbirler almazsak bu kapılar birilerince sonuna kadar kullanılır. Bu nedenle ilansız ve sınavsız personel alımı için açık kapıları sonuna kadar kapatmak için gerekli düzenlemeleri yapmak için ilave ilham beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Çağrı Tasarım Kampanya

Buraya Dikkat!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir