Türkiye’de mutluluk oranı düşüşte, geçen yıla göre 5 puan geriledi

Türkiye’de mutluluk oranı düşüşte, geçen yıla göre 5 puan geriledi

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 34 ülkede, 36 bine yakın kişiyle yapılan araştırmaya göre, insanların yüzde 54’ü çok mutlu veya mutlu olduğu ortaya çıktı. Farklı ülkelerdeki insanların çoğunluğunda mutluluk hâlâ hakimse de, son yıllara göre sürekli düşüş eğilimi görülüyor. Onda birinden fazlası kendini çok mutsuz veya mutsuz olarak görürken, üçte biri kendini ne mutlu ne de mutsuz olarak görüyor. Yapılan araştırmada Türkiye’de 10 kişiden biri çok mutlu, üç kişiden biri ise mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’de mutluluk oranı geçen yıla gore 5 puan gerileyerek yüzde 42’den yüzde 37’e düştü.

TÜRKİYE’DE ERKEKLER DAHA MUTLU

Türkiye’de mutluluk oranı kadınlarda yüzde 30 iken, erkeklerde yüzde 44. Dünya genelinden farklı olarak Türkiye’de yaş arttıkça mutluluk da artıyor. En az mutlu grup yüzde 29 ile 18-34 yaş arasındaki gençler iken 55 yaş ve üzerindeki kişilerin mutluluk oranı ise yüzde 45. Öte taraftan, Türkiye’de sosyoekonomik statü grubu yükseldikçe mutluluk artıyor. Çalışma grupları açısından bakıldığında ise mutluluk oranları şöyle; esnaf yüzde 54, emekliler yüzde 40, ücretli çalışanlar yüzde 37, ev kadınları yüzde 35, öğrenciler yüzde 20 ve işsizler yüzde 18.

MUTLULUĞUN CİNSİYETİ YOK  

Türkiye’nin tersine, dünyada yaş ilerledikçe mutluluk azalıyor. Dünyada 18-34 yaş grubu, yüzde 60 oranla en mutlu kesim. Mutlu olanların oranı 35-54 yaş grubuna yüzde 53’e, 55 yaş ve üzeri kişilerde ise yüzde 46’ye düşüyor. İlgi çekici bir nokta ise mutluluğun cinsiyeti yok, kadın ve erkekler aynı oranda mutlular. Mutluluk çalışma durumundan da etkileniyor. Türkiye ile  dünya insanları arasındaki en belirgin fark ise çalışma gruplarında kendini gösteriyor. Ev kadınlarının yüzde 59’u, öğrencilerin yüzde 58’I, çalışanların yüzde 56’sı mutlu kesimi oluşturuyor. En düşük mutluluk oranları yüzde 48 ile işsizler ile yüzde 43 ile emeklilerde.

EN MUTLU DİN GRUBU HİNDULAR

Dinler arasında da mutluluk farklılıkları var. Dünyadaki en mutlu din grubu yüzde 68 ile Hindular iken, onları yüzde 62 ile Müslümanlar izliyor. Hristiyanlar yüzde 58, Roman Katolik ve Protestan Hristiyanlar, Budistler ise yüzde 56’ya yakın mutluluk oranlarına sahip. En az mutlu gruplar ise yüzde 45 ile Museviler, yüzde 46 ile Ateist ve Agnostiklerler, Ortodokslar.

AA

 

Çağrı Tasarım Kampanya

Buraya Dikkat!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir