TBMM tatile girmeden önce torba teklifteki son dakika önergeleri ile değişiklikler yapıldı

TBMM tatile girmeden önce torba teklifteki son dakika önergeleri ile değişiklikler yapıldı

TBMM önceki gece “torba teklifi” kabul ederek, tatile girdi. Torba teklifin görüşmeleri sırasında önergeler ile değişiklikler ve eklemeler yapıldı.

İktidarın “varlık barışı” olarak nitelendirdiği düzenlemede 30 Haziran’da sona eren süre 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı. Böylece seçim öncesinde ekonomiye yeni kaynak için kapı açılmış oldu. Buna göre gerçek veya tüzel kişilerce, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sarmaye piyasası araçları 31 Mart 2023’e kadar banka veya aracı kurumlara bildirilip, transfer edilebilecek. Bu varlıklar yurtdışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek. Borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirme şartı aranmayacak. Bu varlıklar sermaye avanslarının karşılanmasında da kullanılabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31 Mart 2023’e kadar vergi dairelerine beyan edilebilecek. Yurtdışından getirilen ya da yurtiçinde kayıtta olmayan varlıklar, bildirimi yapıldıktan sonra deftere kaydedilecek. Bilanço hesabına göre defter tutan mükellefler özel fon hesabı açacak. Bu fon iki yıl boyunca işletmeden çekilemeyecek, başka bir amaçla kullanılamayacak. İşletmenin tasfiyesi halinde vergilendirilmeyecek. Yurtiçinde olup da kayıtta bulunmayan taşınmazların tapu işlemlerinde harç alınmayacak.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklar üzerinden 30 Eylül 2022’ye kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim ile 31 Aralık 2022 arasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023’e kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında tahsil ettikleri vergiyi beyan edip ödeyecekler. Bildirilerin varlıkların en az bir yıl süreyle bankada tutulması halinde ise vergi oranı yüzde 0 olacak.

ÜÇ AY ŞARTI KONDU

Vergi dairesine ödenen vergi, iade edilecek. Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak. Bildirilen varlıklar üç ay içinde Türkiye’ye getirilmezse bu haklardan yararlanılamayacak.

TOKİ BAŞKANI’NA GÖSTERGE ARTIŞI

Teklifte TOKİ Başkanı’nın ek göstergesi 7 bin olarak düzenlenmişti. Genel kurulda verilen önerge ile TOKİ Başkanı’nın ek göstergesi 7 bin 600’e çıkarıldı. Yine teklifte emniyet hizmetleri sınıfında teftiş kurulu başkanı, polis akademisi başkanı ve emniyet genel müdür yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir emniyet müdürlerinin ek göstergesi 4 bin 900 olarak düzenlenmişti. Önerge ile bu görevlerde bulunanların ek göstergesi 6 bin 400’e yükseltildi. Daire başkanları ile diğer birinci sınıf emniyet müdürlerinin teklifte 4 bin 200 olan ek göstergeleri 5 bin 400’e çıkarıldı. Emniyet müdürleri, emniyet amirleri, başkomiser ile komiser yardımcısı rütbesinde olanların ek göstergelerinde de artış yapıldı. Önergenin gerekçesinde, “TOKİ Başkanı ile Emniyet hizmetleri sınıfına tabi personelin ek göstergelerinin, yürüttükleri görevin önem ve sorumluluk düzeyi esas alınarak yeniden belirlenmesi amaçlanmıştır” denildi.

administrator
Nig Akademi kuruluşu olan Haber Buketi, hiç bir siyasi otoritenin etkisi altında kalmadan, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışını hayata geçirmek için tüm gücüyle çalışıyor. Nig Akademi, insan emeğinin tüm değerlerin üzerinde olduğu bilinciyle hareket ederek, çalışan, çalışma koşulları, çevre ve sağlık koşullarının ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütün olduğuna inanır

Buraya Dikkat!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.