Tahkimde hakem kararlarının icrası için UYAP kolaylığı

Tahkimde hakem kararlarının icrası için UYAP kolaylığı

İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) Adalet Bakanlığı’na başvurusu sonuç verdi. Sonuçlanan tahkim davalarında hakem kararlarının icra edilebilirlik şerhi talebi, Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (MTK) 15’inci maddesinin B fıkrası kapsamında UYAP (Ulusal Yargı Ağı) sistemine eklendi.

Bu gelişme doğrultusunda, Milletlerarası Tahkim Kanunu kapsamındaki uyuşmazlık davalarında verilen hakem kararlarının hayata geçirilebilmesi için alınması gereken “İcra Edilebilirlik Şerhi” artık UYAP üzerinden talep edilebilecek. İstanbul Tahkim Merkezi söz konusu işlemin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı’na başvurmuş, tahkim davalarından çıkan hakem kararları ile ilgili icra edilebilirlik şerhinin UYAP sistemine alınması talebinde bulunmuştu. Bu başvuruyu değerlendiren Bakanlık tarafından UYAP sisteminde gerekli düzenleme yapıldı. “Tahkime İlişkin (Ticari Nitelik Taşımayan) Talepler” üst dava türü altına “Hakem Kararının İcra Edilebilir Olduğuna İlişkin Belge Verilmesi (Maktu)” dava türü, değişik iş davası olarak UYAP sistemine eklendi.

Adalet Bakanlığı’nın hakem kararlarını UYAP kapsamına almasıyla iş dünyasında tahkim davalarının tarafları açısından “İcra Edilebilirlik Şerhi” temin etme süreci, bilgi otomasyon sistemi sayesinde hızlanacak. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Projesi UYAP, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarını, adli ve idari tüm yargı birimlerini dijital ortamda buluşturan bir bilişim sistemi olarak etkinliğini artırıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuki işlemlerini hızlandıran ve kolaylaştıran bu sistem, şeffaf belge sunumu ve temini sağlanabilen bir bilgi platformu olarak artık tahkim davalarında da taraflara önemli kolaylık sağlayacak.

Buraya Dikkat!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.